Plánovanie

Sú situácie, kedy (snaha o) detailné plánovanie v rámci softvérového vývoja má zmysel. Myslieť si, že v úvodnej fáze (v rámci PRINCE2 iniciačná fáza) projektu superhrdina projektový manažér spolu s tímom zorchestrujú dokonalú WBS-ku je z mojich skúseností nemožné.…

Keď plán narazí na realitu

Vieš aký je rozdiel medzi tým čo si predstavujeme, a tým čo si zažijeme? Už sa ti asi stalo, že bol priepastne veľký. V kontexte plánovania úloh pre softvérové projekty, sú úlohy, ktoré si predstavíš (imagined tasks), že bude treba urobiť, a potom sú úlohy, ktoré objavíš (discovered tasks). Hovorím…

Backlog na diéte

Ako krotiť digitálne monštrá, a odkiaľ na nás číhajú? Malý príbeh o tom, že informácie by nám mali slúžiť, nie nás požierať. Digitálny minimalizmus, JOMO>FOMOUž to bude rok čo som sa rozhodol radikálne zredukoval počet kanálov, ktoré odoberám do čítačky (RSS). Snaha o to, aby som netrávil čas…