Keď plán narazí na realitu

Vieš aký je rozdiel medzi tým čo si predstavujeme, a tým čo si zažijeme? Už sa ti asi stalo, že bol priepastne veľký. V kontexte plánovania úloh pre softvérové projekty, sú úlohy, ktoré si predstavíš (imagined tasks), že bude treba urobiť, a potom sú úlohy, ktoré objavíš (discovered tasks). Hovorím…

In developer we trust

Klúčove oblasti, ktoré našu vzájomnú spoluprácu na projektoch ovplyvňujú sú vzájomné porozumenie a vzájomná dôvera. V týchto oblastiach sú by default trhliny. Takže spôsoby, akým projekty riadime ovlyvňujú, či trhliny scelujeme, alebo ešte viacej rozdrapíme.…