WD-40 pre softvérové projekty: user story

Ak Ti sú známe 4 piliere agilného manifesta, potom pochopíš, prečo (z)brojím proti siahlodlhým dokumentáciam, plánom... keďže sa vo väčšine softvérových projektov nachádzame v prostredí neistoty, nie je efektívne tráviť veľa času teoretizovaním - písaním 30 stranového wordu, ktorý pôjde ešte na 3 schvaľovacie kolečká, a potom sa vráti…

Technologický dlh

Softvér nie sú len funkcionality a neželané nedostatky. Nezabúdajme na eliminovanie technologického dlhu. Technologický dlh nie je len ako náklad, jeho eliminácia je príležitosť urobiť našu enterprise architektúru viac agilnou.…

In developer we trust

Klúčove oblasti, ktoré našu vzájomnú spoluprácu na projektoch ovplyvňujú sú vzájomné porozumenie a vzájomná dôvera. V týchto oblastiach sú by default trhliny. Takže spôsoby, akým projekty riadime ovlyvňujú, či trhliny scelujeme, alebo ešte viacej rozdrapíme.…