Práca na diaľku (pre pracovníkov s informáciami)

Práca na diaľku (pre pracovníkov s informáciami)

Začnite už teraz s prispôsobovaním vašich pracovných procesov tak, aby ste pripravili vašu spoločnosť na to, že pracovný úkon dokáže vykonať váš kolega bez ohľadu na jeho (ne)výskyt na pracovisku. Takéto úlohy, alebo ich časť môže potencionálne v budúcnosti nahradiť automatizácia (a tá tiež nesedí s vami v jednej kancelárii, ale je niekde v oblaku - cloude).

Budúcnosť je teraz

Budúcnosť spolupráce tkvie vo flexibilite, angažovanosti a dôvere, že moji kolegovia prispievajú spoločnosti (firme) bez potreby, aby nad nimi visel nadriadený a/alebo sa vyskytovali pod jeho (fyzickým) dozorom.

Firmy, ktoré teraz transformujú svoje procesy, aby podporovali spoluprácu na pricípoch práce na diaľku (remote first), už nevytvárajú konkurečnú výhodu, ale nevyhnutný predpoklad, aby dokázali získať potrebné pracovnú silu a talent. Dalšímí krokmi v tejto transformácii je adoptovanie princípov ROWE  (result oriented working environment) a hlbokej práce (async first, deep work).

Digitálne technológie umožňujú, aby sme talenty nelimitovali na okolie Bratislavy, a iných väčších miest. Nepotrebujeme kolegov, ktorí pracujú ako pracovníci s informáciami, obmedzovať presúvaním zadku do kancelárie.

Informačný pracovník nie je robot(ník). Nepotrebuje sa fyzicky vyskytovať (nie nevyhnutne každý deň) na pracovisku (výrobnej linke).

Rozvíjanie zručností a princípov práce na diaľku je dobrou investíciou pre spoločnosti.

Ak spoločnosť nedokáže zabezpečiť dostatočný prísun úloh, tak využije kapacity pracovníka čiastočne. Pracovníci môžu vďaka väčšej flexibilite byť prispievateľmi pre viacerých zamestnávateľov, odberateľov. Respektíve nižšie očakávania pracovného nasadenia sú zaujímave pre špecifické skupiny (práca na skrátený úväzok - pre mamy na materskej).

To sa nedá

Nájdú sa aj odporcovia preferencie online komunikácie, a nedajú dopustiť na výhody, ktoré so sebou prináša neverbálna komunikácia. Áno, je pravda, že na pomyselnej stupnici f2f > skype > telefón > chat > projektový nástroj > mail, sa v prípade prvého menovaného spôsobu dostaneme k vzájomnemu porozumeniu, čo najskôr. Zdanie však môže klamať.

Dokázať artikulovať, čo mám v hlave, do hláv iných nie je až také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Byť empatický na strane jednej, a byť zrozumiteľný ako v hovore, tak v písomnom prejave, je niečo, s čím sa málokto narodí.

When we write, we can’t complement our words with facial expressions, gestures, and tone of voice as we do when expressing ourselves verbally. That is why we must make those words express our thoughts clearly. We need to expand on our points until they are clear, easy to understand, and the subject is thoroughly explained.

Zdroj: https://www.verblio.com/blog/write-the-way-you-speak

Budovať si lepšie návyky v písomnom prejave je nevyhnutná cesta pre ľudí, ktorí potrebujú nad riešeniami problémov uvažovať a prinášať alternatívne návrhy riešení. Každopádne kvalitný písomný prejav je charakterizovaný svojou zrozumiteľnosťou pre cieľové publikum. Neobsahuje kopu smogu v štýle ehm, hmmm, a neverbálných prvkov, ktoré aj tak niektorým pozorovateľom aj pri f2f komunikácii uniknú.

Za touto formou komunikácie zostáva kvalitná digitálna stopa, ktorú nie je problém udržiavať (spätne dohľadať, analyzovať), na rozdiel o telefonickej dohody medzi dvoma členmi projektového tímu (z ktorých sa žiaľ žiadnemu nepodarilo ohľadom tejto informácie informovať zvyšok tímu).

Ako prispievateľ musím chápať širšie súvislosti. Bez opakovaného pripomínania kam aktuálne smerujeme, človek často stratí kurz. Udržať ho dnes v informačnom smogu, ktorý útočí z každého uhla, je veľmi emocionálne náročné. Rovnako je dosť ťažko predstaviteľné, že by vám ho pravidelne pripomínal váš zaneprázdnený nadriadený. Preto je dobrý nápad, aby daný kurz bol vyjadrený v písomnej forme (a pravidelne aktualizovaný). Vo forme roadmapy, hodnôt, cieľov projektu.

Návyky a disciplína

Práca na diaľku si vyžaduje transformáciu návykov. Napríklad bežné spúšťače konverzácii, ktoré fungujú na pracovisku (návšteva kolegu o 2 stoly ďalej, zavadenie o seba v kuchynke), nie sú aplikovateľné pri práci na diaľku.

Vychŕliť možné nástroje a metodiky ako, nie je predmetom tohto príspevku. Mojim cieľom je primárne vyvolať otázku, či skutočne nie je možné vaše pracovné postupy premyslieť, aby bolo možné čiastočne alebo úplne ich transformovať na prácu na diaľku.

Ak nejaké konkrétne otázky máte, neváhajte mi napísať.

Show Comments