Plánovanie

Sú situácie, kedy (snaha o) detailné plánovanie v rámci softvérového vývoja má zmysel. Myslieť si, že v úvodnej fáze (v rámci PRINCE2 iniciačná fáza) projektu superhrdina projektový manažér spolu s tímom zorchestrujú dokonalú WBS-ku je z mojich skúseností nemožné.…

Agile vs. waterfall

Pár dní späť som so záznamu počúval battle medzi Dušanom Kocúrekom a Róbertom Kormaňákom Agile vs Watterfal. Nemám nič proti tvrdeniu, že dľa projektu, uvážime metodiku. Ale takéto vyjadrenie, nemá šancu rozprúdiť diskusiu. 😎 Ja sa častejšie ako menej často pohybujem okolo SW projektov/produktov v neistom (darmo si CEO bude…

WD-40 pre softvérové projekty: user story

Ak Ti sú známe 4 piliere agilného manifesta, potom pochopíš, prečo (z)brojím proti siahlodlhým dokumentáciam, plánom... keďže sa vo väčšine softvérových projektov nachádzame v prostredí neistoty, nie je efektívne tráviť veľa času teoretizovaním - písaním 30 stranového wordu, ktorý pôjde ešte na 3 schvaľovacie kolečká, a potom sa vráti…

Technologický dlh

Softvér nie sú len funkcionality a neželané nedostatky. Nezabúdajme na eliminovanie technologického dlhu. Technologický dlh nie je len ako náklad, jeho eliminácia je príležitosť urobiť našu enterprise architektúru viac agilnou.…