Dizajn riešení zákopovou metódou

Dizajn riešení reprezentuje proces hľadania alternatív riešení pre identifikovaný problém alebo príležitosť. Ak sa chcem vydať na cestu hľadania inovatívnych možnosti riešenia, nemôžem riešiť symptómy, ale potrebujem ísť do hĺbky a potrebujem zasadiť problém/príležitosť do širsieho kontextu.…