Technologický dlh

Softvér nie sú len funkcionality a neželané nedostatky. Nezabúdajme na eliminovanie technologického dlhu. Technologický dlh nie je len ako náklad, jeho eliminácia je príležitosť urobiť našu enterprise architektúru viac agilnou.…

Dizajn riešení zákopovou metódou

Dizajn riešení reprezentuje proces hľadania alternatív riešení pre identifikovaný problém alebo príležitosť. Ak sa chcem vydať na cestu hľadania inovatívnych možnosti riešenia, nemôžem riešiť symptómy, ale potrebujem ísť do hĺbky a potrebujem zasadiť problém/príležitosť do širsieho kontextu.…