5 ideálov - sústredenie, pohltenie a radosť (2/5)

5 ideálov - sústredenie, pohltenie a radosť (2/5)

Z blogchainu: 5 ideálov, ako ich pomenoval a definoval Gene Kim v knihe The Unicorn Project.

Chcem krvopotne (za každú cenu) riešiť efektivitu, alebo byť radšej štastný človek?
Poznáš ten pocit, ked veci neodsýpajú? A poznáš ten pocit, keď odsýpajú?

Myslím, že tvoja preferencia bude vždy tá neskôr menovaná (byť štastný, byť v stave, keď veci odsýpajú).

Ak si bol niekedy v automobilke na exkurzii, alebo si pozeral dokument o tom, ako celý megakolos na vyrobenie auta, ktoré je bežne z 30000 komponentov, a ktoré apropos nesedia v sklade a čakajú kým z nich niekto sfúkne prach, funguje, tak si bol svedkom dokonale vyladeného komplexného systému.

Tvorba softvérových riešení v Dobe softvérovej nefunguje na štýl fabriky na výrobu áut, ktorá dotiahla svoj lean proces výroby do nepríčetna a urobila z ľudí robotov, ozubené kolieska veľkého systému, ktorých je možné ľahko nahradiť kus za kus.

Môj flow

Tak ako je dobré vyhodnocovať kvalitu toku hodnoty (flow) na úrovni firmy je dobré sa pozerať na ňu aj na mikro úrovni (u seba). Profesor Mihaly Csikszentmihalyi o flow píše vo svojej knihe, ako o stave, v ktorom keď sa nachádzame, sa cítíme štastní.

Flow channel

Preto si je dobré položiť otázku: Čo konkrétne ma od toho štastia (v práci) oddeľuje? Aké vyrušovače a nepotrebné kroky mi degradujú flow? Ako môžem do svojich návykov zaradiť malé (zdanlivo nepatrné) kroky, ktoré však kumulovane vytvoria zdravý návyk (správanie mňa samého, alebo môjho okolia)?

Úlohou šéfov, lídrov, manažérov je dbať o pocit naplnenia a šťastia svojich kolegov. Veľa sa hovorí o work/life balance. Ono sa to u vedomostých pracovníkov (knowledge worker) ako napríklad projektový manažér, programátor, analytik, nedá veľmi ten pracovný a súkromný život oddeliť. Oni sa tie dva životy vzájomne ovplyvňujú, a treba k prípadným nenaplneným očakávaniam zo strany profesného života, brať do úvahy aj súkromný život.

Od projektu k produktu

Koľko plýtvania vzniká, keď prepínaš kontext? Ako plynulý je tok (flow), ak musíš bootovať vždy do novej témy? Cítiš sa kompetentný k niečomu sa vyjadrovať, keď to poznáš povrchne?

Nedávno (máj 2020) som na jednom webinári  o nástrojoch na projektové riadenie od Microsoftu započul otázku jedného z účastnikov webinára na to, či dané (prezentované) nástroje budú schopné pokryť 2 ročný projekt s 50 programátormi (otázka smerovala voči avizovanému, ale neupresnenému limitu nástroja na počet konkuretných používateľov, členov projektových tímov).

Meniť enterprise architektúru formou veľkých transformačných projektov je možné. Ale pravdepodobnosť úspechu týchto projektov je podstatne menšia, riziko, že doručia hodnotu a stávka podstatne väčšia.

Ja by som vylepšoval enterprise architektúru nie formou (veľkých) IT projektov, ale po menších častiach. Od veľkých projektov prejsť k mikro-projektom, až samotnú starostlivosť o staranie sa o enterprise architektúru a jej schopnosti (capabilities) zveriť do rúk tímom, ktoré sa špecializujú na danú časť/oblasť tvorby hodnoty, tímy ktoré danej problematike rozumejú (po biznisovej stránke). Koncept, že skladám vždy ad-hoc projektové tímy pre doručenie hodnoty,  prináša viac frustrácie, ako prístup, ak mám existujúce tímy okolo produktov (tvorby hodnoty).

..utilizing persistent teams who support a product or service, a change that might best be shortened from “building teams around work” to “bringing work to existing teams.”

Hering, Mirco. DevOps for the Modern Enterprise (p. 143). IT Revolution Press. Kindle Edition.

Asi sa nájde pár jedincov, ktorí preferujú neustálu zmenu, chcú sa stále zúčastňovať nových projektov. Efektivitu, ale aj spokojnosť (teda stav flow), majstrovstvo, autonómnosť zabezpečím tým, že ľudia sa venujú konkrétnym hodnotovým tokom, ktoré firma má. Nie že preskakujú z jedného na druhý. Keď majú príležitosť pochopiť hlbšie súvislosti, a prečo to robíme.

Inak povedane to znamená, že sa zameriavajú na riešenie a podporu konkrétnej aplikácie (alebo skupiny aplikácii, systémov), ktoré sú súčasťou enterprise architektúry. A tieto v rámci celofiremných iniciatív následne modifikujú, aby bolo možné celofiremné iniciatívy doručiť.

Show Comments