In developer we trust

Klúčove oblasti, ktoré našu vzájomnú spoluprácu na projektoch ovplyvňujú sú vzájomné porozumenie a vzájomná dôvera. V týchto oblastiach sú by default trhliny. Takže spôsoby, akým projekty riadime ovlyvňujú, či trhliny scelujeme, alebo ešte viacej rozdrapíme.…