Black box IT

Black box IT

IT svet firmy nemôže byť tajomný black box, v ktorom netuším, čo sa deje. Rovnako ako predáci, alebo manažér fabriky vie, ako mu tečú materiály, kde sú potenciálne úzke hrdlá, tak potrebujem vedieť ja, aj moji non IT kolegovia o tom, čo sa deje v IT, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou mnohých biznisov dneška.

Prirovnávať vytváranie a údržbu softvéru k výrobnej fabrike nie je dobrý nápad. Inšpirovať sa však vo výrobe, ktorá aplikuje LEAN princípy, dobrý nápad je.

Technológie do biznisu neimplementujeme preto, aby sme ich implementovali (že, štátna správa, lebo v tvojom prípade to tak vypadá?!). Technológie majú prinášať hodnotu. Ideálne je pochopiť ako (v akých hodnotových tokoch - value streams) je hodnota vytváraná. Aby pre “ostatný” biznis bola “IT hodnota” zrejmá, je možné (dľa Flow framework) zakategorizovať položky vytvárajúce hodnotu do 4 kategórii:

  1. Funkcionalita (feature)
  2. Chyba (defect)
  3. Dlh (debt)
  4. Riziko (risk)
4 flow items

Funkcionalita mení, dopĺňa enterprise architektúru (pod ktorou si ja predstavujem technológiu -  hadvér, softvér - procesy, dáta, ľudí) o atribúty, ktoré očakávam, že prinesú hodnotu. Prečo píšem, že očakávam? Totiž, tvorba softvéru nie je stavanie mostu, alebo rodinného domu. Je to pohyb v neistom prostredí, a spôsobov, ako biznis požiadavku vyriešiť pomocou softvéru, nebýva len jeden. Preto je veľmi na zváženie, či je projektový prístup vhodný pred aplikáciu produktového (točiaceho sa okolo hodnotového toku pomyselných softvérových produktov).

Chyba je nám všetkým dôverne známe správanie softvéru, ktoré by sme najradšej nevideli.

(Technologický) dlh, je niečo, čo je bežnému človeku neviditeľné. Dlh nám znemožňuje byť agilným do budúcnosti. Preto na jeho odstraňovaní je potrebné pracovať priebežne. Je dôležité transparentne komunikovať, že dlh máme. A že pracujeme na tom odlžovaní naších softvérových riešení.

Riziko predstavujú hlavne očakávania, ktoré vyplývajú zo správania okolitého sveta. Bezpečnosť aplikácie (riziko, že sa mi do aplikácie dostane neoprávnený používateľ), ochrana osobných údajov (GDPR).


Tieto 4 kategórie sú jednoduchým, ale efektívnym základom pre monitorovanie a komunikáciu (toku) hodnoty, ktorú vytvárajú softvérové riešenia. Keď sa nabudúce budeš (so stakeholderom) baviť o tom, čomu je sa potrebné venovať v tvojom softvérovom projekte (inak lepšie produkte), tak skús kategorizovať danú tému do niektorej z týchto kategórií. A dohodnúť sa, v akom pomere sa budeme vzhľadom na aktuálnu situáciu jednotlivým kategóriám venovať.

Show Comments