Houston we have problem

Houston we have problem

Neexistuje univerzálny nástroj, framework, postup, na každý tvoj problém. Ale uvedomenie si toho, že máš problém, je začiatok cesty.

Nechcem malovať čerta na stenu, ale prepadol ma pocit, že snáď tie problémy, ktoré generuje priepasť medzi IT a biznisom, vidím len ja sám.  Minimálne v mojich chabých sociálnych kruhoch. 😄

Výchádzajme z toho, že stále platí, že veľa IT projektov, končí neúspechom, tak som si dovolil napísať sedmoro (7) odporúčaní na aktivity/atribúty, ktorými je dobré byť vyzbrojený pri riešení biznis problémov a príležitostí pomocou softvéru.

Ľudia majú radi zoznamy, checklisty, tak toto je môj príspevok:

  • odstraňuješ plýtvanie - t.z. implementuješ len to nevyhnutné a zmysluplné, a overuješ, či to čo si implementoval aj plní účel. To druhé (plnenie účelu, používanie softvéru) je často opomínaná aktivita.
  • podporuješ učenie (skorú exploráciu) - nerobíš návrh len od zeleného stola, ale vyrábaš mockupy (wireframy), bárs aj v powerpointe (i keď máme aj lepšie nástroje ako figma, indesign, marvel) a na tých sa učíš od užívateľov/zákazníkov, či je navrhované riešenie OK, zmysluplne.
  • rozhoduješ sa tak neskoro ako sa dá - t.z. nepíšeš 2 mesiace 30 stranový dokument s detailnými požiadavkami, na ktorý potom dostaneš 60 stranovú funkčnú špecifikáciu, ale softvér detailizuješ tak neskoro, ako je to možné.
  • doručuješ rýchlo a zbesilo (a kvalitne) - koľko trvá kým niečo príde ako požiadavka/nápad, až do okamihu kým to začne slúžiť? Hodiny, dni, alebo týždne? Alebo si obeťou zdĺhavého schvaľovania, budgetov, opakovaných odovzdávaní, testovacích kolečiek (UAT), obáv pri nasadení zmien do produkcie.
  • máš dostatok dôvery rozhodovať - dostávaš okrem úloh aj širší kontext, dôvod prečo to robíme, a oprávnenie rozhodnúť (a aj urobiť chybu)? Dostávaš príležitosť, aby si navrhol, ako môžeme problém vyriešiť?
  • máš pocit integrity - vieš a rozumieš tomu, na čom sa pracuje? Ako jednotlivé časti zo sebou súvisia? Nerobíš súčasne na 20 frontoch? Nezahadzuješ (to dobré) čo si sa naučil, a nejdeš robiť úplne niečo nové.
  • pozeráš sa na veci aj z nadhľadu - vieš, čo sa deje u kolegov na iných projektoch, produktoch? Máš priestor uvažovať nad tým, ako tieto orgány (softvér, ľudia) vo veľkom organizme (firme) fungujú (alebo nefunguju)?

Ak ti teraz cinklo, že predsa len budú v niektorých vyššie uvedených aktivitách u Teba nedostatky, netráp sa, nie si v tom sám.

Show Comments