Keď plán narazí na realitu

Keď plán narazí na realitu

Vieš aký je rozdiel medzi tým čo si predstavujeme, a tým čo si zažijeme? Už sa ti asi stalo, že bol priepastne veľký.

V kontexte plánovania úloh pre softvérové projekty, sú úlohy, ktoré si predstavíš (imagined tasks), že bude treba urobiť, a potom sú úlohy, ktoré objavíš (discovered tasks). Hovorím nielen za teba, aj za členov tvojho tímu.

Treba si naliať čistého vína, a povedať si, či sme vo fáze istoty, kde už vieme, čo treba urobiť krok za krokom, alebo stále neistoty, kde je vysoko pravdepodobné, že nové úlohy budú objavené.

Prvý príncíp  agilného manifesta poukazuje, že treba priebežne a často dodávať fungujúci softvér, ktorý prináša hodnotu zákazníkovi.

Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software.

https://agilemanifesto.org/principles.html

Oficiálna príručka k SCRUM hovorí, že zodpovednosť za maximalizáciu hodnoty (softvérového) produktu má rola produktového vlastníka (PO - product owner)

The Product Owner is responsible for maximizing the value of the product resulting from work of the Development Team. How this is done may vary widely across organizations, Scrum Teams, and individuals.

https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-US.pdf

Ako však hodnotu identifikovať už záleží od kontextu (to je tá druhá veta v citácii vyššie).

Nie je hodnota, ako hodnota. Hodnota pre zákazníka (customer), hodnota pre používateľa (user), alebo hodnota pre biznis (stakeholderov) sú iné kontexty.

Urobím zmenu v internej aplikácii pre tímlídra, pričom riaditeľ plánuje reinžiniering procesov, a tím už nebude treba (resp. bude sa venovať úplne iným činnostiam).

Koho by mal PO počúvať, komu by mal hodnotu prinášať? Nie je to jednochá rola.

Aj keď stakeholderi tvrdia, že tieto funkcionality X a Y musia mať, všetky majú prioritu no. 1, a na dôvažok aj podložili svoje žiadosti očakávaným prínosom hodnoty, stále sa aj oni pohybujú v rovine teoretickej, hodnotu si iba predstavili (naplánovali).

Realita však už môže dopadnúť úplne inak. Hodnota (napríklad meraná ROI) sa často krát krásne plánuje, ale sedliacky rozum hovorí, že je potrebné často skôr odhaľovať (discovery), ako naplánovať (imagine). Samy organizácie sú zložité organizmy. Často nedokážeš dopad akejkoľvek zmeny ovplyvniť. Len zmenu vykonať a pozorovať a adaptovať sa.

Ak si v údolí neistoty, never slepo plánom o ROI, a pokús sa čo najmenšími experimentami overiť, objaviť, čo hodnotu bude prinášať. A určite sa nestaň slepým prijímateľom objednávky od stakeholderov. Vlastni produkt.

Show Comments