PM 101: Prečo (zase) nerobí na tom, čo chcem?!

PM 101: Prečo (zase) nerobí na tom, čo chcem?!

Chceš, aby kolegovia pracovali na kľúčových úlohách, a vedeli si “sami” určiť priority?

1️⃣ Dostaň VŠETKY úlohy projektu na jedno miesto (do jedneho zoznamu).

Čo nie je v JIRA, neexistuje. Použi akýkoľvek nástroj, ktorý je ľahko dostupný pre všetkých zainteresovaných (nemusí to byť JIRA). Môžeš ísť na to aj partizánsky, ale bude lepšie, ak (zdieľaný) excel, alebo google sheet použiješ ako poslednú možnosť.

2️⃣ Identifikuj spôsob, ktorý určuje prioritizáciu.

V mojom prípade som si zvyčajne vystačil s dvoma atribútmi:

  • Priorita
  • Termín (deadline)

Úlohy sú primárne zoradené podľa deadline, zostupne, a potom podľa indikovanej priority. Môžeš vyrobiť aj špecifický atribút (tag), ktorým budeš do priorít dostávať horúce zemiaky 🔥🥔 (neplánované úlohy, ktoré neznesú odklad).

3️⃣ Identifikuj spôsob, ktorým Tebe, alebo ostatným kolegom dá riešiteľ (majiteľ úlohy) na známosť, že má problém hýbať sa vpred.

Nerád vidim, a ešte menej radšej hrám riešiteľský ping-pong. Ak som už raz dostal úlohu od projektového manažéra na vyriešenie, je v mojej zodpovednosti ísť za tým, aby vyriešená bola. A na to, keď už neviem, ako ďalej, potrebujem efektívnu signalizáciu, ktorá oznámi projektovému manažérovi, alebo zadávateľovi úlohy, že som narazil na svoje limity.

4️⃣ Informuj priebežne kolegov o celkovom dianí na projekte (heartbeat - tlkot)

Email je stále možnosť, ako projektovým kolegom dať vedieť, čo sa na projekte deje. Napísať zmysluplný status update, nie je uplne triviálne. Ale ak sa naučíš transparetne a priebežne komunikovať (a pripomínať) kľúčové informácie o projekte, všetci sa budú cítiť viacej vtiahnutí do deja.

Môj aktuálny cieľ nie je identifikovať konkrétne nástroje, alebo kanály, ktorými vyššie uvedené problémy zmanažuješ, alebo adresuješ. Samozrejme mám svojich favoritov, hlavne v kontexte práce na diaľku a asynchrónne. Kľudne napíš svoju konkrétnu výzvu, pokúsim sa odporučiť riešenie.

Show Comments