Backlog na diéte

Ako krotiť digitálne monštrá, a odkiaľ na nás číhajú? Malý príbeh o tom, že informácie by nám mali slúžiť, nie nás požierať. Digitálny minimalizmus, JOMO>FOMOUž to bude rok čo som sa rozhodol radikálne zredukoval počet kanálov, ktoré odoberám do čítačky (RSS). Snaha o to, aby som netrávil čas…