Esej vs esej

Esej vs esej

V tejto situácii sa najčastejšie môžeš vyskytnúť, ak ti softvérové riešenie dodáva externý partner (software house, integrátor). Ak funguješ s internými vývojovým tímom, agilne, scrum, atď. tak snáď týmto neduhom, ktorý budem opisovať, netrpíš.

Mentálne cvičenie

Prácne spíšeš biznis požiadavky vo forme eseje (dlhý wordovský dokument). “Finálnej” verzii dokumentu predchádzalo niekoľko výmien, v rámci ktorých si požiadavku klarifikoval so stakeholderom (zadávateľom), a v niektorých prípadoch aj s vývojárom (dodávateľom), aby si neprestrelil (technické požiadavky, rozumné možnosti).

A potom, ako si požiadal o návrh riešenia od vývojára (zvyčajne po pár dňoch) dostaneš novú esej. A túto esej musíš (niekto v tíme) skontrolovať, či si s ňou spokojný, či niečo nevypadlo z toho, čo si pôvodne napísal do tvojho zadania požiadaviek, či to bolo správne pochopené.

Čím väčší rozsah požiadavky, tým väčšia mentálna energia potrebná na vykonanie tejto kontroly, porovnania.

❓Je toto efektívna cesta? Nie. Čo je alternatíva? Použi user stories. UTFUS - use the friendly user stories.

Čo mám spraviť?!

  1. Nepíš esej, použi štruktúru (tabuľku), zoznam user stories s akceptačnými kritériami
  2. Snaž sa rozsah jednotlivých user stories držať na bare minimimum (postupy: user story splitting, INVEST)
  3. Na (do)ladení požiadavky spolupracujú všetky zúčastnené strany (zákazník aj dodávateľ) a pracujú nad rovnakým zoznamom (zdieľaným v oblaku, ideálne s version control  - keby náhodou). Na písanie dokonalého zadania nie je priestor, dokonalé zadanie je mýtus. Lepšie je začať good enough, ktoré sa doladí.

Má ešte esej miesto na život?

Áno, tým miestom je epos (Epic). Tam máš odomňa zelenú, aby tam sumarizoval:

  • braindump (čo povedal koncový zákazník, že chce, alebo čo treba spraviť),
  • status quo (kde sa nachádzame, aký máme problém, alebo príležitosť),
  • vízia budúcnosti, ciele (kam sa chceme dopracovať).

Prosím, ak ide o definíciu toho, čo má robiť softvér, použi na to user stories. Má to aj ďalšie benefity:

  • dobre čitateľná dokumentácia pre BFU,
  • prehľadná štruktúrovaná dokumentácia,
  • identifikácia must-have a nice-to-have funkcionalít.

💡Ak si zatiaľ na napísanie požiadaviek vo forme user stories netrúfaš, žiaden problém. Kým sa to naučíš, požiadaj o to svojho dodávateľa, aby tvoje zadanie spracoval týmto spôsobom.

Show Comments