Na pulze projektu so zákopovou metódou

Pre správnu dynamiku softvérového projektu je potrebné zabezpečiť, aby členovia projektového tímu mali pravidelne informáciu o tom, čo sa deje v širšom kontexte projektu (nielen moje úlohy), a že sa veci hýbu vpred (oslava malých víťazstiev), a aby PM nebol lievikom alebo silom pre informácie.…

Dizajn riešení zákopovou metódou

Dizajn riešení reprezentuje proces hľadania alternatív riešení pre identifikovaný problém alebo príležitosť. Ak sa chcem vydať na cestu hľadania inovatívnych možnosti riešenia, nemôžem riešiť symptómy, ale potrebujem ísť do hĺbky a potrebujem zasadiť problém/príležitosť do širsieho kontextu.…