Zákopová metóda - používateľské role

Zákopová metóda - používateľské role

Článok z blogchainu: zákopová metóda.

Aktori, ich role v procesoch (teda aj v softvéroch) sú kľúčové diely do skladačky života biznisu. Sú vlastníkmi jednotlivých procesných úkonov (funkcií softvéru).

Identifikácia rolí, a ich vzťahov pri zrode projektu, pomáha tomu, aby som vedel písať plnohodnotné user stories (pripomeňme si obľúbený zápis user story),

As a [role], I want [some action], so that [outcome]

a aby som de facto začal kategorizovať aké má kto oprávnenia v aplikácii (k dátam a funkciám). Samozrejme, role sa kryštalizujú priebežne, a nie je nevyhnutné, resp. možné ich vyčerpávajúci popis pripraviť na začiatku od zeleného stola.

Virtuálna rola

Na príklade bankových pracovníkov: ako predajca hypoték prístup do trezoru s hotovosťou mať nebudem, ale môja kolegyňa z prepážky pre obsluhu hotovostných operácii isto áno. Možno nadôvažok v kombinácii s vedúcou pobočku pre špecifický typ operácii (výber 5000+ EUR).

Samozrejme, nikto nebráni tomu, aby som procesné úkony neskôr priradil (novým) roliam, o ktorých existencii na začiatku netuším, avšak ako pokryjem viac a viac procesných úkonov automatizáciou, tak ich postupne odkryjem.

Rovnako, persóna Janka Výplatná, môže v konečnom dôsledku ako používateľ informačného systému banky, byť priradená do viacerých rolí, ktoré jej rozšíria kompetencie a rovnako aj zodpovednosti.

User story v tomto nejednoznačnom zmysle:

Ako administrátor alebo pracovník prepážky môžem zaevidovať kontaktný údaj pre účely správneho kontaktovania zákazníka

neni dobrý nápad. Každá story má mať práve jednu rolu ku ktorej patrí. Tým, že každá rola má svoju sadu user stories sa dostávam k čistému spôsobu alokácie oprávnení - Access Control List (ACL).

Ak sa toto deje, je vhodné hľadať riešenie:

a) vyriešiť vzťahy dedičnosti (rodič/dieťa, nadriadený/podriadený) medzi rolami. Rola administrátora systému, automaticky preberá všetky ostatné role. Na tento fakt je vhodné použiť diagramové zobrazenie, aby sa v tom človek nezbláznil.

b) ak to situácia vyžaduje, tak vyšpecifikovať novú rolu, ktorú v konečnom dôsledku aj tak získajú konkrétni užívatelia. Môže ísť aj o virtuálnu rolu, ktorá sa v konečnom dôledku dokáže prekladať na nejakú viac hmatateľnú.

Pobočkový pracovník -> Pobočková vedúca
Pobočkový pracovník -> Hypotekárny poradca

Pobočkový pracovník, reprezentácia virtálnej role

Takže, ak si poviem, že ma zaujímajú všetky user stories, ktoré môže robiť pobočková vedúca, tak rátam s tým, že sú to user stories, ktore sú alokované aj na pobočkového pracovníka aj na samotnú pobočkovú vedúcu.

ℹ️Aktérom v softvérovom riešení nemusí byť len fyzická osoba, resp. jej virtuálna verzia. Môže to byť aj iná aplikácia, ktorá sa tou našou interaguje (cez API).  

systém posiela automatické pripomienky o splatnosti úveru

Identifikovať aktérov (ich role) v procesoch a zevidovať činnosti vo forme user stories v kontexte týchto rolí umožnuje implicitne identifikovať kompetencie (oprávnenia) jednotlivých aktérov (v aplikáciách, softvéri), a pomáha zorientovať sa v tom, aká časť firemných procesov je digitalizovaná v kontexte toho ktorého pracovníka (aktéra procesu).

Show Comments