Nocode na záchranu (nedostatku programátorov)?

Nocode na záchranu (nedostatku programátorov)?

Nedostatok programátorov

❓Ako vyriešiť problém s nedostatkom programátorov, respektívne s ich menšou dostupnosťou pre istý segment zákazníkov kvôli zvyšujúcim sa cenám?
❓Ako priblížiť dva svety? Svet v ktorom na jednej strane je veľký dopyt po programátoroch a na strane druhej nedostatok ich ponuky?

Približovaniu týchto dvoch svetov môže pomôcť:

  • zvýšenie produktivity práce vývojára (dokáže za jednotku času vyprodukovať väčšiu hodnotu) - dať mu do rúk nástroje (frameworky, postupy, technológie, softskillovú výbavu)
  • zvýšenie počtu vývojárov -  a) vzdelať viac ľudí, aby boli programátormi, b) dať možnosť vyvíjať (nie programovať) softvérové riešenia aj skúseným a techsavvy ľudom z biznisu
  • náhrada zákazkového vývoja krabicovými riešeniami alebo SaaS a ich vzájomnou integráciou pomocou integračných služieb (integromat, zapier).

Nocode na pomoc

Programátor má hlavne riešiť skutočný biznisový problém. Čím bližšie má k biznisovej doméne, tým efektívnejšie (kriticky) dokáže alternatívy riešenia nachádzať. To znamená, že aby programátor mohol efektívne riešiť problémy, musím na neho prenášať doménovú znalosť.

Ak sa na túto situáciu pozriem z opačnej strany: chýbajúcou zručnosťou biznis ľudí je programovanie. Ako formou dokážem priblížiť programovanie biznisovým ľuďom? Pomocou nocode a lowcode platforiem a nástrojov.

Priblíženie programátora doméne, alebo doménoveho človeka programovanie

Ako pravdivá je reklama z posledných rokov, že vedieť programovať je nová gramotnosť, a že každý kto sa stane programátorom, má vystarané do konca života (dobre platená profesia)?

Focusing on coding inflates the importance of finding the “right” method to solve a problem rather than the importance of understanding the problem.

Zdroj: https://techcrunch.com/2016/05/10/please-dont-learn-to-code/

Stať sa skutočne dobrým programátorom (riešiteľom problémov) chce (nejaký) čas, odhodlanie a chuť. Nemyslím si, že každý sa má/musí naučiť programovať.
ℹ️ Ak chuť naučiť sa programovať máš a myslíš to vážne, tak pozri lambda school, toho času v mojej bubline najlepší model vzdelávania, ktorý má podľa internetov kvalitné výsledky.
🧠 Mať pre opačnú stranú barikády (neprogramátorov) možnosť niektoré idey vyskúšať sám, bez nutnosti čakať na programátora, môže byť na nezaplatenie (nevyhodenie peňazí do koša).

Aký trhový potenciál ma nocode?

Tony Ulwick vo svojej knihe Jobs to be done: Theory to practice spomína 5 rastových stratégii.

Zdroj: https://jobs-to-be-done.com/the-jobs-to-be-done-growth-strategy-matrix-426e3d5ff86e

Jednou z týchto stratégii je dizruptívna, ktorá sa vyznačuje vlastnosťami:

  • jej výsledkom je doručenie menej kvalitného riešenia (oproti súčasným riešeniam, ktoré pokrývajú potrebu)
  • je však (podstatne) lacnejšia

Táto stratégia zasahuje dva segmenty zákazníkov:

  • tých ktorý si ju teraz nemôžu dovoliť - nemám toľko peňazí, aby som si platil programátora/softvérový dom
  • tých, ktorý sú ochotní pre súčasné možnosti poľaviť na očakávaniach, ale tým pádom aj na cene za riešenie - pre experimenty (PoCs) nemajú firmy chuť vyhadzovať do vetra 10 tisíc EUR

Nocode ako spôsob vývoja softvéru, automatizácie (biznis) procesov, má predpoklady, aby sa stalo inováciou, ktorá má potenciál vyriešiť potreby biznisu lacnejšie ako zákazkový vývoj, avšak nie tak perfektne (kvalitne).

Avšak každá disruptívna inovácia, má najvačší potenciál a zároveň dynamiku, aby sa stala dominantnou, to znamená, že bude s rastom kvality, a nie nevyhnutne lineárnym rastom ceny, vytláčať iné spôsoby riešenia (zákazkový vývoj).

🍿Sám som zvedavý ako sa to bude vyvíjať. Či si programátor, alebo nie, ako to vidíš ty? Skúšal si si už nejaký nocode/lowcode nástroj/platformu?

Show Comments