JIRA 101 - si na ťahu

JIRA 101 - si na ťahu

V tomto miniseriáli popisujem moje skúsenosti s používaním nástrojov Atlassian JIRA (primárne vetvu Software).

Minule som si poplakal nad tým, že nerád vidím tzv riešiteľský ping pong. Ako však vyriešiť potrebu získania informácii od ostatných členov tímu, alebo doménových expertov?

Spolupráca na úlohe

Áno, čo vymýšlam, veď predsa je tu vždy možnosť vytvoriť novú úlohu, alebo podúlohu (subtask). Je to lepšie ako drátom do oka, ale z môjho pohľadu overkill.

Čiastočným riešením, ktoré indikuje, že čakám na vstup (ale nie od presne koho) a dávam ich sem pre inšpiráciu, lebo som ich niekedy použil:

  • upraviť workflow (bežne používaný pri supportných/helpdeskových projektoch) a doplniť do neho stav, ktorý jasne indikuje, že čakám na zadávateľa, alebo 3tiu stranu. Úprimne, veci v živote treba zjednodušovať. To isté by som odporúčal pri designovaní akéhokoľvek workflow (a toho v JIRA špeciálne).
  • Otagovať úlohu, ktorú riešim špecifickým tagom, ja používam waiting, čo indikuje, že ako riešiteľ tejto úlohy mám nejaký problém pre napredovanie v tejto úloh (priklad: vlajočka pre scrummastera, aby sa na takéto úlohy pozrel a pomohol ich odblokovať, ak sú blokované neprípustný čas)

Aktuálne osvedčeným postupom, ktorý viacmenej úspešne používam a nestojí veľa námahy, je dohodnúť konvenciu, že ak chcem niekoho prizvať do diskusie, alebo mu dať minimalne (časť) informácie na známosť, tak použijem zmienku (mention) s jeho menom v komentári pod danou úlohou. Mám v mailovom kliente pomocou pravidla odbočené všetky JIRA notifikácie, kde je explicitne spomenuté moje meno (login) do špeciálneho priečinku - JIRA - call to action. Potom ako si ich ako prispievateľ na štýl inbox zero čistím.

Si na ťahu (IYT)

Si na ťahu (It's Your Turn - IYT) má tento spôsob prizvania do diskusie posunúť ešte na vyššiu úroveň.  Pointa spočíva v tom, že explicitne vymenujem tých, ktorí k danej úlohe majú prispieť (komentárom). Elegancia riešenia spočíva v tom, že ako píšem komentár k predmetnej úlohe a používam mention ostatných používateľov, tí by sa mi dopĺňajú do suggestion listu IYT, ktorý viem pred odoslaním komentára zrevidovať. Následne, ak neskôr prispievateľ reaguje svojím komentárom do predmetnej issue, tak sa automaticky odstráni z predmetného zoznamu.

Žial, nastaviť takéto správanie v JIRA, čo by sa o to takto elegatne, ako som to vyššie popísal, postaralo, nie je aktuálne možné (i keď nejakým plugin-om by to pravdepodobne šlo). Zatiaľ som vystačil s tým, že každá issue má samostatnú vlastnosť IYT (vytvoril som custom field, user picker - multiselect, a pridal do definicie východzej obrazovky). V tomto poli zoznam prispievateľov, od ktorých čakám/chcem spätnú vazbu, udržuje riešiteľ (prípadne projekt manažér). Keď potrebuje spätnú väzbu, tak kolegu pridá do zoznamu, a opačne, ked dostal odpoveď, ktorú potrebuje, zo zoznamu ho vymaže.

Vďaka takejto vlastnosti je možné efektívne nájsť pomocou filtrov:

  • všetky issues, kde sa očakáva moja spatná väzba (pre prispievateľa v projekte)
  • všetky issues, kde sa očakáva spätná väzba (pre projekt manažéra)

a nespoliehať sa na inbox zero konvenciu notifikácii s explicitnou mention.

Ako riešiš asynchrónnu komunikáciu a spoluprácu na úlohach? Máš iné fígle ako to elegantne riešiť? Teraz nemám veľmi na mysli: zdvihni telefón a zavolaj (i keď aj to má samozrejme svoje miesto v tímovej spolupráci).

Show Comments