JIRA 101 - riešiteľský ping pong

JIRA 101 - riešiteľský ping pong

V tomto miniseriáli popisujem moje skúsenosti s používaním nástrojov Atlassian JIRA (primárne vetvu Software).

Keď úloha má svojho jednoznačného zadávateľa a riešiteľa, nevznikajú nedorozumenia v koho kompetencii a zodpovednosti je úlohu riešiť, posúvať ju dopredu (riešiteľ, assignee), a pre koho ju riešim (zadávateľ, reporter).

Ak som riešiteľ úlohy (konkrétna issue v JIRA), ktorá mi bola daná projekt manažérom na starosť, tak nemením riešiteľa na kolegu (ja som dostal zodpovednosť za vyriešenie tejto úlohy), aby som získal od neho ďalšie informácie pre riešenie mojej úlohy.

Riešiteľský ping pong

Ako člen projektu sa často vyskytnete v situácii, v ktorej nie ste priamo riešiteľ úlohy, ale váš príspevok k riešeniu danej úlohy je viac ako vítaný. Ja sa v nej vyskytujem pomerne často. Tu chcem upozorniť na nevhodnú praktiku, ktorú nazývam riešiteľský pingpong. Predmetná úloha je riešiteľom prehodená na iného člena projektového tímu. Ešte špeciálna chuťovka to je, keď som dokonca reportérom úlohy, t.z. riešiteľ mi ju prehodí spať na mňa :)

Problem solver vs problem transformer

Problem solvers take a problem I have and make it go away.  Problem transformers take a problem I have and solve it by bringing me the next problem.

Zdroj: https://daedtech.com/tag/soft-skills/

Ako projektový manažér úlohu odovzdávam práve jednému riešiteľovi a jeho sa budem pýtať na progres. Neraz som bol svedkom toho, ako sa pri úlohe začal meniť riešiteľ, na toho, od ktorého sa očakávala spätná väzba. Keďže ma to nesmierne iritovalo (vyjma notifikačného peklíčka, kvôli zmene riešiteľa a neodladeným JIRA notifikáciam), uvažoval som nad tým, ako v JIRA zabezpečiť, aby mi kolega prispel do diskusie, ktorá sa asynchrónne odohráva pod predmetnou úlohou. Tak, aby ten oslovený dokázal, ale aj projekt manažér (pre účely kontroly, povzbudenia), efektívne vyhľadať všetky takéto otvorené otázky. Ale o tom už nabudúce... nateraz, nebuď problem transformer, ale problem solver. A prestaň hrať ping pong v JIRA.

Show Comments