Na pulze projektu so zákopovou metódou

Pre správnu dynamiku softvérového projektu je potrebné zabezpečiť, aby členovia projektového tímu mali pravidelne informáciu o tom, čo sa deje v širšom kontexte projektu (nielen moje úlohy), a že sa veci hýbu vpred (oslava malých víťazstiev), a aby PM nebol lievikom alebo silom pre informácie.…

In developer we trust

Klúčove oblasti, ktoré našu vzájomnú spoluprácu na projektoch ovplyvňujú sú vzájomné porozumenie a vzájomná dôvera. V týchto oblastiach sú by default trhliny. Takže spôsoby, akým projekty riadime ovlyvňujú, či trhliny scelujeme, alebo ešte viacej rozdrapíme.…