Softvérový programátor, značka: stavbár

Softvérový programátor, značka: stavbár

⚠️Upozornenie: programátor je široký pojem. Svet núl a jednotiek, čo sa týka ľudí, nie je čiernobiely. Ja sa tu snažím v 0/1 logike poukázať na to, ako sa svety IT a biznisu môžu k sebe priblížiť. Je to moja bublina.

Kopec ľudí okolo mňa realizovalo stavbu domu, alebo nejakú zásadnejšiu rekonštrukciu (zobytnenie podkrovia). Keď je nejaký dodávateľ kvalitný a spoľahlivý, veľa sa o ňom baviť nemusíte (stačili práve vyššie uvedené prídomky, a uloženie kontaktu do mobilu). Ak to je však opačne začínate nadobúdať dojem, že:

  • ak je niečo v projekte, a dodávateľ to zrealizuje po svojom - pýtate sa prečo to nespravil podľa projektu?!
  • ak je niečo v projekte, čo bolo žial málo alebo v teoretickej rovine (na papieri) zle navrhnuté, to čo pri strete s realitou je kardinálna hluposť - pýtate sa, prečo to SPRAVIL podľa projektu?!

Porovnávať stavbu softvéru so stavbou domu neni úplne štastné prirovnanie... V prípade softvérových riešení (automatizácie, digitalizácie) v extrémnom prípade je na jednej strane zákazníkova rozšafná predstava o tom, čo je treba zrealizovať (proaktívne popisuje riešenie, nie problém, ktorý má) a na druhej najnovšie stavebné postupy (frameworky, technológie), ktoré by rád programátor vyskúšal. V tomto pomyselnom spektre sa môže začať vytrácať odpoveď na fundamentálnu otázku: prečo to vlastne celé robíme?

Kým sa nižšie vrátim späť k meritu veci, prečo, môžeme si pomôcť kontrólnymi otázkami, preveriť aj správnosť cesty, ako to urobíme:

  • je jednoduchšie vybrať si z piatich hotových produktov, alebo ísť do custom vývoja?
  • za našimi preferenciami kúpiť krabicu, upraviť ju, alebo vyrábať custom softvér budú na koľkom (prvom?!) mieste peniaze?
  • koľko času bude stáť identifikovať možnosti (napriek, alebo práve kvôli dobe google search)?
  • chcem okamžité riešenie problému (návrat hodnoty) alebo mám motív cestu prešlapať (a niečo sa naučiť)?
  • dôverujem riešeniu, ktoré má potenciál priniesť okamžitú úľavu?
  • viem, čo je skutočne môj problém (neriešim nevedome symptómy)?

Čím je predpokladaná investícia do projektu vyššia, tak o to bolestivejšie môže byť experimentovanie s custom vývojom bez predchádzajúceho pokusu hľadať a nakúpiť riešenie (alebo to čo sa mu približuje) s čím prevažne sú spojené aj flexibilnejšie podmienky obstarania (mesačný prenájom).

Ak je motívom vývojára stavať a nechať si preplatiť time&material, tak presne takú pesničku bude spievať, a to nemyslím tak, že sú v tom nejaké nekalé úmysly. Vývojár je tvor kreatívny a rád rieši problémy. Takže pre neho zadanie, popis situácie, riešenia, je častokrát spojené s algoritmizáciou ako predmetný problém riešiť v nástrojoch, ktoré práve používa, alebo ich má v pláne odskúšať (naplnenie jeho potreby odskúšať niečo nové). Potom sám nemá ďaleko od toho, že nierieši skutočný biznis problém, ale svoje (technické) problémy, ktoré mu kradnú kapacitu na nazeranie na (biznis) problém z vyššej perspektívy.

Ak je nadôvažok vývojar (vývojárov manažér) schopný stavať, čo mu povedia, bez toho, že by napádal PREČO?!, a má nálepku senior, kladiem si v jeho prípade otáznik k tomu, ako veľmi mu môžem dôverovať. A stratiť k niekomu dôveru, neni práve dobrý základný kameň na daľšiu efektívnu spoluprácu.


Zákazníci (stakeholderi) nechcite stavbára (softvéru), ktorý vám bez reptania postaví, čo chcete. Chcite parťáka, ktorý vám dá úprimnú spätnú väzbu, či ten úžasný nápad (riešenie), ktorý máte, mu dáva zmysel.  Nestavajte ho do pozície, že vy už na váš problém máte riešenie, čo on o tom môže vedieť (je mimo domény). Povedzte aký problém máte a prečo vám záleží na tom, aby ste ho vyriešili, a aký efekt to bude mať, a ako tento efekt dokážete odmerať.

Vývojári (aj analytici), skúste sa v prvom rade zamerať na to, že pochopíte, prečo zákazník od vás niečo potrebuje.

Aby som to ilustroval ako: až tak, že sa snažte zákazníkovi vyhovoriť, že to čo potrebuje, vlastne nepotrebuje. Keď vás zákazník presvedčí, máte veľký predpoklad k tomu, že pochopíte, čo v danom projekte je pre neho to klúčové, a čo sú len okrasy, bez ktorých to prežije, a s ktorými to bude absolútny homerun.

Show Comments