Nespime na vavrínoch

Nespime na vavrínoch

Štúdia McKinsey The rise of digital challengers si zobrala ešte minulú zimu (november, 2018) na paškál porovnanie digitálnych tigrov Európy (Belgium, Denmark, Estonia, Finland, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Norway and Sweden) s ich vyzývateľmi z CEE (medzi ktorých patrí aj Slovensko) a TOP 5 ekonomikami (France, Italy, UK, Germany, Spain).

Metrika digitalizácie tvorená 3 skupinami ukazovateľov:

  • obstarávanie ITC služieb a hardvéru,
  • hodnota e-komercie v hodnote tovarov a služieb obstaraných koncovými spotrebiteľmi,
  • hodnota digitálnych zariadení (ktoré umožňujú konzumáciu dát)

možno nie je dokonalým obrazom, ale zatiaľ asi najlepším, s ktorým som sa stretol, a ako proxy by som sa jej odvažil veriť. Záver štúdie zrhnutý v číslach:

  • 50% pracovného času má potenciál byť automatizovaný
  • 60% pracovných pozícií má aspoň 30% aktivít, ktoré môžu byť automatizované
  • 0.4 milióna nepracujúcich by sme vedeli zapojiť do produktívnej skupiny
  • ak nezaspíme na vavrínoch, máme potenciál 1 percentuálneho bodu podielu rastu digitálnej ekonomiky na celkovom HDP

Current growth engines of Slovakia are losing momentum

Slovensko z pohľadu rastu HDP za posledné roky je tigrom v Európe. Dokedy?!

Companies will need to understand and embrace digitization opportunities, increase their adoption of digital tools and reskill their workforces to match new talent demands, enabling them to benefit from improved productivity and profitability.

Produktivita práce v porovnaní s digitálnymi lídrami, alebo s TOP 5, má v našej krajine rezervy. Odpoveďou na vyššiu produktivitu práce je odstraňovanie a nahradzovanie úloh, ktoré dokáže za pracovníkov urobiť automatizácia. Aby sa venovali zmysluplnejším činostiam.

Our analysis shows that up to 53 percent of workplace activities in the country today could be automated by 2030 using existing technology

V prípade automatizácie sa nebavíme o nejakej sci-fi sprofanovanej umelej inteligencii (AI), ale nástrojoch a technológiach, ktoré máme k dispozícii už teraz.

Digitalizácia pracovných postupov umožňuje odomknúť potenciál aj pre skupiny, ktoré aktuálne nie sú ľahko integrovateľné, aby sa stali (aj čiastočne) produktívnymi: dôchodci, mladí a mamy na materskej. Máme odhadom 0.4 milióna takejto potencionálnej pracovnej sily, len treba pripraviť podmienky, aby sa mohla zapojiť.

• Support new marketplaces for independent work, which empowers people to find flexible employment
• Enable remote working by reskilling for technology jobs, e.g., women on or after maternity leave.
• Support platforms for upskilling young people and offering work experience.

Zapojenie týchto skupín potrebuje cieľavedomú transformáciu súčasných pracovných postupov. Zamyslenie sa nad tým, čo sú limitácie toho, aby som dokázal tieto skupiny integrovať do pracovného procesu. Za mňa je to jednoznačne otázka, či dokážem svoju prácu vykonávať flexibilne a de facto odkiaľkolvek (teleworking).

Carry out research to understand the size and growth of the gig and independent work economy. Consider updating policies supporting the gig economy and worker protection initiatives.

Jednou z foriem flexibilnejšej spolupráce firmy a jednotlivca je freelancing. Je však  potrebné brať zreteľ na to, aby sa freelanceri nestali obeťou systému (v CZ používajú termín šwarc systém), keďže ich ochrana oproti bežnému zamestnancovi je zásadne slabšia. Je však vhodné zamyslieť sa, čo má pre firmy skutočný prínos: výskyt na pracovisku (poslušnosť podriadeného manažérovi obľubujúcemu mikromanažment), alebo výsledok (dôvera manažéra, lídra, že jeho tím/dodávateľ ide za cieľom).

Redesign processes to be cheaper, reduce risk and be more flexible by making them simple, paperless and highly automated.

Jednoduchým benchmarkom miery digitalizácie je odpoveď na otázku: Aký papier okrem toaletného, potrebujete skutočne vo firme používať? Žiadny. Pozor však, aby ste to nebrali doslovne, a nevymenili papierové formuláre s tými elektronickými 1:1 ako to mám možnosť vidieť pri digitalizácii verejnej správy.

Start from building an API layer that opens your IT to quick integration of new components. Build cybersecurity capabilities and ensure your digital assets are protected against attacks.

Otvorené IT systémy aj smerom von s firmy majú potenciál vytvoriť nové biznis príležitosti. To je však ruka v ruke spojene s tým, že je nevyhnutné tieto systémy (a dáta v nich uložené) chrániť pred nevítaními hosťami.


Na to, aby som bol presvedčený, že máme rezervy, alebo nevyužitý potenciál, ja osobne nepotrebujem štúdiu od McKinsey. Samozrejme ďakujem dámam a pánom za odmeranie aktuálneho status quo, za analýzu a hi level odporúčania, čo by vlády, majitelia firiem, ale i sami jednotlivci mohli urobiť.

Jednou z mojich jednoduchších interpretácii tejto štúdie je skutočnosť, že ľudia "na úradoch" a "v kanceláriach" môžu byť produktívnejší. Mohli by napríklad robiť miesto 8, hodín 6, a výsledok by bol v konečnom dôsledku rovnaký. So správnou aplikáciou prijímať objednávky eshopu dokáže aj dôchodca, alebo mama na materskej, ktorá nemá problémové dieťa, z pohodlia domova.

Nechcem, aby sme rástli (HDP), lebo rásť musíme, ale aby sme robili v práci (projektoch) na úlohách, ktoré nás napĺňajú, tie banálne prenechali automatizácii, a bočným efektom bude, že budeme mať krivku rastu HDP ako doteraz (ceteris paribus).

Všetky citácie a obrázky sú zo zdroja The rise of digital challengers (odkaz priamo na PDF).

Show Comments